Informace k provozu MŠ od 26. 4. 2021

V návaznosti na jednání Vlády ČR ze dne 22. 4. 2021 vás informujeme o následujícím:

  • V mateřské škole od 26. 4. se umožňuje osobní přítomnost všech dětí
  • Provoz MŠ probíhá standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování dětí, pro všechny děti navštěvující MŠ)
  • Děti v MŠ jsou bez povinnosti nosit ochranné prostředky k zakrytí úst a nosu.