Škola Švihov

Základní škola

(18.04.24)
Pondělí 22. 4. Den Země - konec vyuč. 1. st. v 11,40h., 2. st. ve 12,35h.
Upozorňujeme, že platbu bude nutno provést v hotovosti před první lekcí.
Kandidáti do Školské rady
Zde najdete odkaz na přihlášení k zápisu.
Jak se přihlásit k zápisu, koho se zápis týká, jaká jsou kritéria přijímání dětí, jak budou vyhlášeny výsledky zápisu. Co by měl umět budoucí prvňáček a jak ho nejlépe připravit.
V pátek 22. března 2024 se konala na naší škole již tradiční soutěž Matematický klokan.
Ve středu 24. dubna 2024 proběhnou volby členů do Školské rady.
Ředitelství ZŠ a MŠ Švihov oznamuje, že se ve čtvrtek 11. dubna 2024 bude konat zápis dětí, které budou ve šk. roce 2024/2025 navštěvovat 1. ročník základní školy. / Початкова школа повідомляє, що у четвер, 11 квітня 2024 року, відбудеться зарахування дітей до першого класу.
Prosíme o včasnou úhradu poplatků za docházku do ŠD, Škl a na zájmové kroužky za 2. pololetí. Platbu proveďte nejpozději do konce února.

Mateřská škola

Zde najdete odkaz na přihlášení k zápisu.
(05.04.24)
Oznámení zápisu do MŠ Švihov k předškolnímu vzdělávání
Informace o kurzu plavání MŠ.
Nabídka plavání pro třídu Hvězdiček.

Aktuality ZŠ

Úterý 16. 4. v IX.A, pátek 19. 4. v IX.B
Divadlo v Aj, Plzeň - Šeříkovka, ve čtvrtek 18. 4. pro 5. roč. (bus v 7,20h.!), v pátek 19. 4. pro 7. a 8. roč. (bus v 8,45h.)
18.04.24
Pondělí 22. 4. Den Země - konec vyuč. 1. st. v 11,40h., 2. st. ve 12,35h.
Úterý 23. 4. Fotbalový turnaj, výběr 8. a 9. roč.
Středa 24. 4. a pátek 26. 4. McDonald's Cup Klatovy, výběr 1. - 5. roč.
Středa 24. 4. Třídní schůzky, volby do Školské rady, od 16,30 hod.
Pátek 26. 4. Exkurze 6. r. do Prahy, Národní muzeum

Aktuality MŠ

Pátek 19. 4. od 9 a 10 hod. divadlo A ŠMYTEC s pohádkou „O lesním paloučku“. Vstup 65 Kč bude hrazen ze zálohy na kulturu.
Čtvrtek 2. 5. od 7:30 do 15:30hod. proběhne zápis dětí do MŠ formou Dne otevřených dveří.
Pátek 12. 4. od 9:15 hod. vzdělávací program „Pohádkový hrad“. Dopolednem nás provede „Perníková chaloupka“.
10.04.24
Pondělí 22. 4. Den Země v hasičárně s dobrovolnými hasiči.
V 17. týdnu od 15:30 hod. chystáme hru s rodiči „Otvírání studánky“.
Zveme všechny maminky na posezení ke Dni matek od 15:30 hod.: Úterý 14. 5. třída Sluníček, středa 15. 5. třída Hvězdiček, čtvrtek 16. 5. třída Koťátek a Kuřátek.