Výchovné poradenství

Cermat ve spolupráci s MŠMT připravil nový web k digitalizaci přijímacího řízení na středních školách. Zde postupně najdete všechny potřebné informace, které jsou k přihlašování na SŠ potřeba.
Vycházející žáci najdou veškeré informace týkající se středních škol v týmu Volba povolání v prostředí MS Teams.
Napoprvé to nevyšlo, co dál?
Upozorňujeme zákonné zástupce vycházejících žáků, že do 1. 3. 2023 musí být přihlášky odeslány na příslušné SŠ!
Ve čtvrtek 19. ledna od 17 hod. se pro zájemce koná informativní schůzka v MS Teams "Jak vyplnit přihlášku"