Docházka do MŠ v období prázdnin

Zjišťujeme docházku do MŠ v období pololetních prázdnin v pátek 4. 2. 2022 a v období jarních prázdnin od 28. 2. do 6.3. 2022.
Prosíme o vyplnění na nástěnce v MŠ.

Děkujeme.