Screening předškolních dětí

Pedagogicko-psychologická poradna oznamuje, že screeningové vyšetření školní zralosti pro přihlášené děti proběhne 7. 2. a 17. 2. 2022. Děti budou rozděleny na 2 skupiny. Rodiče obdrží v MŠ potřebné dokumenty k vyplnění.