Zápis do 1. roč. ZŠ - rozdělení na skupiny

Prosíme rodiče, kteří své dítě přihlásili k zápisu do 1. roč. ZŠ a MŠ Švihov, aby zapsali jméno dítěte do tabulky - rozdělení do 4 skupin podle času na nástěnce v MŠ.