Výsledek zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve šk. r. 2022/23 podle § 2 zákona č. 67/2022 sb. (Lex Ukrajina školství)

Seznam registračních čísel s výsledkem zvláštního zápisu / Список реєстраційних номерів з результатом спеціального запису

 

Registrační číslo žáka přidělené školou / реєстраційний номер, присвоєний школою 

 Výsledek zápisu / Результат запису
 215přijat / приймається 
 216přijat / приймається
 217přijat / приймається