Schůze SRP MŠ

SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY RODIČE NA SCHŮZI SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MŠ ŠVIHOV, KTERÁ SE USKUTEČNÍ V ÚTERÝ 20. ZÁŘÍ 2022 OD 16 HODIN V MŠ

Program:

1. Zahájení

2. Zpráva předsedkyně SRPMŠ o činnosti spolku

3. Schválení výše zálohy na kulturu, příspěvku SRPMŠ a sponzorského daru rodičů

4. Pokladní zpráva

5. Organizace školního roku 2022/2023

6. Beseda o významu správného čištění zubů u dětí

s MDDr. Brožovou V. a MDDr. Jiráčkovou J.

7. Diskuse

8. Závěr