Schůze RPMŠ

Srdečně zveme všechny rodiče na schůzi SRPMŠ, která se uskuteční ve středu 23. 11. 2022 od 15.30 hodin v MŠ.

Program:

1. Zahájení

2. Přednáška PhDr. A. Štětkové, Ph.D., na téma

„Připravenost dětí do školy“. Paní doktorka A. Štětková pracuje v oblasti psychologického poradenství a diagnostiky. Každoročně k nám jezdí před zápisem do ZŠ na screeningové vyšetření školní zralosti.

3. Volba nové členky výboru SRPMŠ

4. Diskuse

5. Závěr