Poděkování

Máme radost, že se 14. Martinská slavnost ve čtvrtek 10. 11. 2022 vydařila, a to včetně počasí.

Velmi děkujeme panu Poléfkovi za vedení průvodu v roli svatého Martina s koněm Brazilem, obvodnímu oddělení policie Švihov za uzavření dopravy, panu Trávníčkovi za ozvučení divadla, třídě Sluníček za výborně sehranou legendu „O svatém Martinovi“, kuchařkám ze ŠJ za pomoc, všem maminkám za napečené dobroty, kolektivu zaměstnankyň MŠ za přípravu celé akce a prodej nápojů i husy, Městskému úřadu Švihov za příspěvek pro SRPMŠ na akci i za půjčení várnice a panu kastelánovi Bojčukovi za otevření hradu, pomoc při přípravě a za překvapení se sněhovačem.

Děkujeme vám všem, kteří jste přišli, neboť letos nás bylo opravdu hodně a tomu odpovídal i výtěžek z akce, který poputuje do pokladny SRPMŠ a bude využit na nákup dárků k Mikuláši, na Vánoce, Velikonoce, Den země, Den dětí i hračky pro všechny děti a na knihy pro předškoláky.

D Ě K U J E M E

MŠ Švihov a SRPMŠ Švihov