Screeningové vyšetření školní zralosti

Vážení rodiče,

předkládáme Vám informace o možnosti screeningového vyšetření Vašeho dítěte v mateřské škole.

Screeningové vyšetření je orientační vyšetření, které může odhalit oslabení percepčně-motorických oblastí důležitých pro nástup do školy a zvládnutí čtení a psaní. Obsahem screeningového vyšetření bude posouzení zejména úrovně zrakového a sluchového vnímání, grafomotoriky, pozornosti, pracovní zralosti. Vyšetření dítěte bude probíhat v dopoledních hodinách. Odpoledne se uskuteční individuální konzultace se zákonným zástupcem, kterému budou sděleny výsledky a předáno písemné vyjádření. Konzultace proběhne v prostorách MŠ; rozpis konzultací bude k dispozici ve školce; délka jedné konzultace bude cca 10-15 min.

Důležité:

V případě zájmu o screeningové vyšetření Vašeho dítěte je nutné předat v MŠ do 19.1.2024 tyto vyplněné dokumenty, které jsou vyžadovány na základě platných právních předpisů.

1. Žádost o poskytnutí poradenské služby (musí být vyplněna i druhá strana žádosti, jako důvod žádosti vyplňte: školní zralost)

2. Sdělení rodičů

Bez vyplněných dokumentů není možné dítě vyšetřit!

Za PPP Klatovy

Mgr. M. Šlajerová Kozderková

Mgr. P. Kramlová