Zápis do MŠ - aktuální informace

Zápis dětí do MŠ Švihov se uskuteční v období od 4. května 2020 do 15. května 2020 podáním Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, a to vložením žádosti do poštovní schránky, která je umístěna na budově ZŠ u hlavního vchodu.

K žádosti je třeba doložit kopii očkovacího průkazu dítěte a rodiče mohou přiložit i podepsaný tiskopis „Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů“.