Třídní schůzky

Vzhledem k uzavření školy se třídní schůzky plánované na 21. 4. 2020 nekonají. Pokud mají zákonní zástupci zájem o informace týkající se prospěchu a chování žáků, nechť kontaktují třídního učitele, případně vyučujícího konkrétního předmětu, prostřednictvím pracovní e-mailové adresy (viz Kontakty).