Výše úplaty za předškolní vzdělávání za měsíc květen

Ředitel školy podle § 123 odst. 2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění a v návaznosti na otevření MŠ Švihov od 18. 5. 2020

stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání v měsíci květnu 2020 na částku 190,- Kč.

Přeplatek úplaty za vzdělávání, kterou jste již uhradili, bude převeden do dalšího měsíce roku 2020.

Ve Švihově 13. 5. 2020

Mgr. Jakub Topinka ředitel ZŠ a MŠ Švihov