Přítomnost žáků 2. stupně ve škole

Vážení rodiče,

nové opatření MŠMT ze dne 27. 5. připouští možnost účasti žáků 2. stupně na školních aktivitách ve škole.

S ohledem na výuku žáků 1. stupně Vám můžeme nabídnout fyzický pobyt Vašeho dítěte ve škole jeden den v týdnu, aby se mohli všichni žáci, kteří budou mít zájem jít do školy, prostřídat.

Naše představa tohoto školního dne je maximálně pětihodinová účast s třídním učitelem a s učiteli hlavních předmětů. Realizovali bychom návrhy z manuálu MŠMT, viz níže.

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020, aktualizace k 27. 5. 2020.

Žákům 2. stupně bude umožněna přítomnost v základní škole zejména z těchto důvodů:

 

  • Individuální nebo skupinové (opět do 15 žáků) konzultace nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020.
  • Socializační aktivity.
  • Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole.
  • Odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb.
  • Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020.

 

Jedná se o možnost (nabídku) realizace těchto aktivit pro školy, a je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, jak této možnosti využije. Pokud nebude v personálních a prostorových možnostech školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat. S ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit nemusí být skupiny žáků 2. stupně neměnné, se skupinou žáků mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle konkrétních potřeb. Při prvním vstupu do školy předloží žák vyplněné a podepsané čestné prohlášení (viz odkaz).

Prosíme Vás, abyste vyjádřili svůj zájem o přítomnost žáků ve škole za výše uvedených podmínek třídním učitelům do 3. 6. 2020.

Vedení školy