Vyúčtování zálohy za kulturu

Informace pro rodiče – vyrovnání zálohy na kulturu

Účetní ZŠ a MŠ Švihov paní Hana Hájková sděluje rodičům, že vyúčtování zálohy za kulturu „PŘEDŠKOLÁKŮ“ (dětí, které budou nastupovat od 1. 9. 2020 do 1. třídy ZŠ), proběhne během měsíce června 2020. Přeplatky budou rodičům zaslány na účet, ze kterého byla placena záloha. U ostatních dětí, které budou dále navštěvovat MŠ Švihov, bude ze zálohy čerpáno ještě první pololetí školního roku 2020/2021. Na druhé pololetí školního roku 2020/2021 bude záloha vybírána v lednu 2021.