Pozvánka na schůzi Spolku rodičů a přátel MŠ

SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY RODIČE NA SCHŮZI SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MŠ ŠVIHOV, KTERÁ SE USKUTEČNÍ

V ÚTERÝ 22. ZÁŘÍ 2020 OD 17 HODIN V BUDOVĚ MŠ VE TŘÍDĚ SLUNÍČEK

Program:

1) Zahájení

2) Zpráva předsedkyně SRPMŠ o činnosti spolku

3) Schválení výše zálohy na kulturu a sponzorského daru rodičů

4) Zpráva paní pokladní o pohybu financí v pokladně spolku

5) Informace vedoucí PV ZŠ a MŠ Švihov o Školním vzdělávacím programu „Putování se sluníčkem“, seznámení se Školním řádem MŠ

6) Diskuse

7) Závěr