Mimořádná opatření od 5. 10. 2020

V souladu s platnými nařízeními bude od 5. října 2020 po dobu platnosti mimořádných opatření upravena výuka na ZŠ následujícím způsobem:

Součástí výuky nebude zpěv - platí pro 1. i 2. stupeň ZŠ.

Součástí výuky na 2. stupni ZŠ nebudou sportovní činnosti. Budou nahrazeny pohybovými aktivitami venku. Prosíme vybavte své děti vhodným oděvem a obutím vzhledem k počasí!

Při vydávání obědů ve školní jídelně dojde k organizačním změnám - posunům odchodu některých tříd na oběd. Žáci však nebudou opouštět školu dříve, než jak je nyní běžné podle rozvrhu. Žáci budou se změnami seznámeni a na oběd je bude vždy doprovázet vyučující. Podrobný rozvrh odchodů na oběd ke stažení zde.