Bobřík informatiky 2020

Bobřík informatiky 2020Letošního 13. ročníku soutěže zaměřené na rozvoj digitálních kompetencí a informatického myšlení se opět zúčastnila i naše škola. Vzhledem ke složité situaci a neúčasti žáků na prezenční výuce byl termín soutěže několikrát prodlužován, takže Bobříka mohli žáci lovit od 9. listopadu až do 18. prosince. Bylo nutné plnit zadané úlohy z domova. To se podepsalo na menší účasti, překvapila však aktivita nejmladších žáků (3. a 4. ročníku), kterým byla letos soutěž nabídnuta jako zpestření distanční výuky.

Podrobné výsledky našich žáků:

Kategorie Mini: Nejúspěšnějšími řešitelkami této kategorie byly Anděla Suchá z V.A (plný počet 192 b.) a Alena Lobovská ze IV.B (také 192 b., o 5 minut delší čas). Celkem bylo v této kategorii 12 úspěšných řešitelů ze 30 soutěžících – úspěšný řešitel musel získat alespoň 120 bodů. Překvapilo 9 třeťáků, kteří se rozhodně nenechali zahanbit. Nejúspěšnějšími z nich byli Šimon Wachtl (160 b.) a Jakub Vlasák (156 b.) ze III.BJakub Šafránek ze III.A (156 b.). Mezi 11 čtvrťáky byly nejúspěšnější Alena Lobovská ze IV.B (192 b.), Tereza Tykvartová (164 b.) a Anna Žihlová (131 b.) ze IV.A. Žáci pátého ročníku by za normálních okolností lovili Bobříka informatiky ve škole, bohužel na dálku se o to pokusilo jen 10 z nich. Nejúspěšnějšími byly Anděla Suchá (192 b.) a Valerie Gashi (180 b.) z V.AMagdaléna Tauerová z V.B (148 b.).

Kategorie Benjamin: V kategorii určené žákům 6. a 7. ročníku se žádnému ze soutěžících nepodařilo získat plný počet 192 bodů. Celkem se v této kategorii stalo úspěšnými řešiteli 24 z 59 soutěžících. Mezi šesťáky byli nejúspěšnější Lucie Pinkerová ze VI.B (176 b.), Jiří Kodýtek ze VI.A (172 b.), Jakub Vítovec (144 b.) a Lukáš Bauer (144 b.) ze VI.B. Nejlepšími sedmáky byli Adéla Kozáková (180 b.) a David Votík (176 b.) ze VII.BJaroslav Melka ze VII.A (172 b.).

Kategorie Kadet: Vůbec nejmenší účast, a to 15 soutěžících, zaznamenala kategorie pro 8. a 9. ročník. Ze všech žáků obou osmých tříd si zasoutěžila pouze Lenka Čížková z VIII.A, která se tak stala nejúspěšnější řešitelkou 8. ročníku se 118 body. Dosažený výsledek 118 bodů byl nejvyšší v této kategorii, takže soutěžní test pro nejstarší žáky zůstává letos bez úspěšných řešitelů. Ze žáků 9. ročníku byli nejúspěšnější Matouš Bešta z IX.B (118 b.), Jan Řeřicha (113 b.) a Aneta Bauerová (109 b.) z IX.A.