Předškoláci - dálková výuka 6. - 9. 4. 2021

Ahoj kluci, ahoj holky,
hlásíme se z naší školky.
Opusťte své pelíšky,
přivítejte velikonoční zajíčky :-)

Ještě chvíli u Velikonoc zůstaneme a budeme si dneska hrát se zajíčky. Děkuji všem kamarádům, kteří mi poslali své obrázky vajíček, velikonočních dobrot, sluníček, kytiček i zajíčků. :-)

1. Zaječí závody - uspořádej doma závody, kdo doskočí nejdále, skákání a běh k metě na čas, slalom.

2. Velikonoční zajíček mi přinesl - slovní hra. První začíná: Velikonoční zajíček mi přinesl vajíčka. Druhý opakuje předešlé slovo a přidává další: Velikonoční zajíček mi přinesl vajíčka a pomlázku. Třetí: Velikonoční zajíček mi přinesl vajíčka, pomlázku a beránka. Stále opakujte a přidávejte další slova. Dodržujte pořadí slov.

3. Zaječí hopsání - uvolni ruku nejprve ve vzduchu, později na papíře (viz příloha)

4. Dokresli zajíčka - podle zadání v příloze.

Na závěr pro všechny šikovné zajíčky mám písničku: https://youtu.be/ygpr24pJBo8
Na shledanou p. uč. Štěpánka :-)