Informace k návratu předškoláků do MŠ

INFORMACE PRO RODIČE

· Od 12. 4. 2021 nastoupí do MŠ 28 předškoláků a děti rodičů vybraných profesí IZS.

· Předškoláci jsou rozděleni podle abecedy do 2 skupin po 14 dětech.

· První skupina předškoláků bude ve třídě Sluníček, včetně šatny.

· Druhá skupina předškoláků bude ve třídě Hvězdiček, včetně šatny.

· Děti rodičů vybraných profesí IZS budou ve třídě Koťátek, včetně šatny.

· Do budovy MŠ vstoupí pouze jeden z rodičů s respirátorem. 

· Děti v MŠ nemusí mít roušky.  

· Na dveřích šaten a tříd budou umístěny seznamy jmen předškoláků.

· Ve vestibulu Vám budou pomáhat 2 učitelky.

· Provozní zaměstnankyně nebudou chodit vyzvedávat děti k autobusu. Do MŠ si dítě přivede osobně rodič, vzhledem k testování.

· Z kroužků v MŠ bude probíhat jen logopedie, vzhledem k povolené přítomnosti 1 dítěte a 1 učitelky.

· Školné: úplata za předškolní vzdělávání se týká dětí rodičů vybraných profesí IZS

· Pro děti, které nemohou do MŠ, umístíme na webové stránky jednou týdně dálkovou výuku.

· Testování dětí: proběhne v pondělí a ve čtvrtek v šatnách antigenním testem s doporučenými rozestupy, větráním, dezinfekcí a s dodržením všech hygienických nařízení

· Doporučení: doba trvání testu je až 15minut, proto přijďte včas s časovou rezervou a možností čekání

· Na YouTube si můžete pustit video a uvidíte postup testování.

· Testování bude probíhat za účasti rodiče výtěrem z nosu dítěte. Při pozitivním výsledku testu dítě odchází s rodičem domů a vše nahlásí své dětské lékařce.

PŘEJEME VŠEM HODNĚ ZDRAVÍ A DĚKUJEME VÁM ZA SPOLUPRÁCI.